Ytterligare internationella leveranser

TimeSpot®40/15″ IP65

TimeTerminal Sweden AB tillkännager idag beställningen av sina terminalmodeller TS40 och TS40/15″ IP65 från en stor schweizisk tillverkare av robotik och automationsutrustning med flera globala kontor och produktionsanläggningar.

Leveranserna kommer inte bara att ske till kundens produktionsanläggningar i Sverige utan även till deras dotterbolag i Nordamerika, fastlands-Europa och Sydostasien där terminalerna kommer att användas av deras medarbetare för att registrera tid och närvaro i en tredje parts Workforce Management-lösning.

Johan Hägerlöf, VD för TimeTerminal – ”Även om det finns ett överflöd av lågprisalternativ av lägre kvalitet inom detta produktområde, så är det väldigt få tillverkare som kan garantera produkter för intensiv och långvarig användning . Vi är därför mycket nöjda med att ha valts ut som leverantör av kritisk utrustning som dagligen ska användas av de anställda för tid- och närvarorapportering. TS40-modellerna har visat sig vara ett särskilt populärt val för användning i industrimiljöer där det krävs robusta terminaler av hög kvalitet. ”

Integrerad med teknik från Windows, Mifare, Kantech och IFS kommer installationen av terminalerna att finnas vid deras produktionsanläggningar i New York, Connecticut, norra Italien och Malaysia.

För en bättre förståelse för vem som köper TimeTerminal-produkter, företagets bakgrund, sektorer där det fungerar och produkterna själva, besök webbplatsen här.

TimeTerminal Sweden AB.
Hammarbacken 4A, 19149 Stockholm.
SVERIGE
+46 (8) 522 046 60
info@timeterminal.se

12 November 2019

2020-08-10T10:44:48+00:00