/Vår historia
Vår historia2018-09-28T10:39:52+00:00

Grundaren och tidigare VD:n i TimeTerminal, har haft motsvarande roll i föregångarna – Micronic handterminaler i 10 år och Altema Tidsystem i 20 år.
Övriga medarbetare i TimeTerminal har även de mångårig erfarenhet av tidterminaler och tidsystem.

Svåraste beslutet under våra 11 år var om vi skulle använda pekteknik som alternativ till tangentbord. Att peka på display var en stor nyhet 1999
då vi tillverkade TimeSpot® 10. Fördelarna att slippa tangentbord övervägde – mekaniken i tangenter slits och förorsakar reparationer. Till detta att
få vara först i branschen tidterminaler med pekfunktion. Efter dessa 18 år har vi över 6 000 terminaler med pekskärmar i drift.
Vi hjälper även till med att upplysa om den extremt korta återbetalningstiden som användning av tidterminaler innebär.
Och inte minst paradoxen; Personal och fack talar inte om kontroll. Vi hör istället ”Lika och rättvist” vid varje diskussion med slutanvändare.