Utmärkande för TimeTerminal2018-12-19T15:34:26+00:00

Investeringar i produktutveckling uppgår till c:a 20 miljoner, där kostnaderna är direkt bokförda som kostnader så de belastar inte TimeTerminals resultat.

Service

Kvalitet. Våra terminaler är tillförlitliga och driftsäkra. Vi erbjuder dessutom ett heltäckande supportavtal. Som kund med supportavtal
har du alltid tillgång till support och fri reparation av terminaler. I de flesta fall reparerar vi och skickar tillbaka terminaler
till kund inom tre arbetsdagar eller kortare.

Funktion – Design – Tillförlitlighet

Vi kan se tillbaka på, bevisa med referenser ovanstående kundvärden som vi fortlöpande vårdar och förbättrar.

Funktion

Utmärkande är:

  • Komponenter med industristandard ger lång hållbarhet.
  • Programuppdatering över nätet
  • Identifikation via RFID, streckkod eller magnetkort.
  • Vid eventuella avbrott i kommunikationen sparas stämplingar.

Design

TimeSpot®-terminalerna skall fungera utan problem tillsammans med återförsäljarens programvara.

Utmärkande är:

  • Läsbarhet från sidan
  • Större display än konkurrenterna sedan 1999
  • Ett tilltalande utseende

Tillförlitlighet

Varje företag har en eller flera egenskaper man är extra stolt över. I vårt fall är det kvalitet och tillförlitlighet. Våra terminaler används i personalkritiska program
och system. Det är därför viktigt att de alltid fungerar. För att säkerställa detta har vi bland annat ett eget produktions- och kvalitetstest av alla terminaler.

  • 2-300 terminaler från 80-och 90-talet, som vi levererade från föregångaren till Time Terminal, Altema Tidsystem, användes fortfarande. Samma gäller givetvis de över 6 000 levererade sedan 1999
  • Livslängd och kvalitet är utmärkande.
  • Destruktion av terminaler sker i enlighet med de regler som Naturvårdsverket har anvisat. Vi är medlemmar i El-kretsen och REPA.

IP 65

Vi kan leverera terminaler som är IP65-klassade. IP65 innebär att terminalerna är skyddade mot vatten, ånga, damm m.m.

Programutveckling

All programutveckling sker av oss själva.

Test och leverans

Alla terminaler testas mot aktuell leverantörs tid- och kommunikationsprogram innan leverans.
Terminalerna förpackas och levereras i kraftiga kartonger med stötskydd och som kund behöver man endast ha en strömkälla och internet-förbindelse för att terminalen ska fungera.

Helpdesk, support- och serviceavtal

Vi har serviceansvar 7/24. Det innebär att man som kund har möjlighet att anmäla fel dygnet runt via mejl. Åtgärder av eventuella fel skall påbörjas inom 5 timmar. Terminaler som repareras åt avtalskunder skall returneras inom 3 dagar från ankomsten. Kunder har vid behov tillgång till låneterminaler.

Underleverantörer

Vi sköter våra underleverantörer nästan lika bra som våra kunder. Vi vill att de löpande skall uppdatera oss om nyheter inom sitt gebit. Vi har kort leveranstid och söker långa samarbeten.