Om Företaget2018-12-19T15:18:19+00:00

Vår historia startade 1979 när vi under namnet Altema blev först med mikroprocessorteknik i tidterminaler. En trendsättare föddes. Våra innovativa idéer
har lett till många genombrott under åren, där den största var 1999 då vi som världens första tillverkare av tidterminaler helt gick över till pekskärmar.
Vi var före Apple med pekteknik!

TimeTerminal utvecklar och säljer tidterminaler under varumärket Timespot®. Kunderna, tillika återförsäljare, utvecklar system för tidregistrering som
interagerar med våra terminaler.

Mot bakgrund av detta startades TimeTerminal. Första kunden blev Bravida Tid, som på den tiden hade mer än 50 procent av den svenska marknaden
för tidsystem.

Vid starten av företaget 1999 identifierade vi behovet av tidterminaler på följande sätt:

”Våra erfarenheter från 20 år med tidsystem visade på att tidterminaler var en lönsam investering för kunderna.
Att deras personal och facket var positiva.
Man upplevde effekten, ”lika och rättvist”.

TimeTerminal finns till för att förverkliga våra återförsäljares önskemål om rationell tidregistrering som i sin tur ger deras kunder ekonomiska fördelar.

Affärsidé

Tillverka och utveckla tidterminaler som är anpassade för tidsystem.

Vision

Att vara den bästa leverantören av tidterminaler med fortsatt nöjda återförsäljare samt använda vår kunskap från terminaler för att inom tre år etablera ett eller flera nya affärsområden.

TimeTerminals möjlighet att fullgöra ekonomiska åtaganden

  • All utveckling har tagits direkt över bokslutet.
  • Vi har gått med vinst alla år.

 Vi har varit pionjärer med

  • Registrering via pekskärm sedan år 1999
  • Informationskiosker sedan 2003
  • Större displayer än konkurrenter
  • 3G och GPRS sedan 2004
  • ID-teknikerna streckkod, RFID och fingeravläsning
  • Industriteknik för tålighet och ökad livslängd
  • Linuxbaserat operativsystem
  • Inga knappar, endast pekskärm, samt att vara först med ny teknik