Ytterligare internationella leveranser

TimeSpot®40/15 – IP65″

TimeTerminal Sweden AB tillkännager idag beställningen av sina terminalmodeller TS40 och TS40 IP65 från en stor schweizisk tillverkare av robotik och automationsutrustning med flera globala kontor och produktionsanläggningar.

Leveranserna kommer inte bara att ske till kundens produktionsanläggningar i Sverige utan även till deras dotterbolag i Nordamerika, fastlands-Europa och Sydostasien där terminalerna kommer att användas av deras medarbetare för att registrera tid och närvaro i en tredje parts Workforce Management-lösning.

Johan Hägerlöf, VD för TimeTerminal – ”Även om det finns ett överflöd av lågprisalternativ av lägre kvalitet inom detta produktområde, så är det väldigt få tillverkare som kan garantera produkter för intensiv och långvarig användning . Vi är därför mycket nöjda med att ha valts ut som leverantör av kritisk utrustning som dagligen ska användas av de anställda för tid- och närvarorapportering. TS40-modellerna har visat sig vara ett särskilt populärt val för användning i industrimiljöer där det krävs robusta terminaler av hög kvalitet. ”

Integrerad med teknik från Windows, Mifare, Kantech och IFS kommer installationen av terminalerna att finnas vid deras produktionsanläggningar i New York, Connecticut, norra Italien och Malaysia.

För en bättre förståelse för vem som köper TimeTerminal-produkter, företagets bakgrund, sektorer där det fungerar och produkterna själva, besök webbplatsen här.

TimeTerminal Sweden AB.
Hammarbacken 4A, 19149 Stockholm.
SVERIGE
+46 (8) 522 046 60
info@timeterminal.se

12 November 2019

2019-11-27T12:32:55+00:00