Välkommen till TimeTerminal (24/09/2018)

“Vår 20 åriga erfarenhet har visat att TimeSpot®-terminalerna alltid har varit en lönsam investering för våra kunder. Det fokus vi har lagt på precision, tillförlitlighet och robusthet har varit avgörande för alla affärer, oavsett om de varit stora eller små. Både våra kunders personal och fackliga representer uppskattar fördelarna som våra terminaler ger till den övergripande arbetsmiljön. Något är vi som ett gammalt företag i branschen är mycket stolta över, säger Johan Hägerlöf. Verkställande direktör TimeTerminal Sweden AB

2018-11-30T18:37:15+00:00