Funktion – Design – Tillförlitlighet

Kundvärden vi kan se tillbaka på, bevisa med referenser och som vi fortlöpande vårdar och förbättrar.

Funktion

TimeSpot tidterminaler är lätta att integrera med återförsäljares och slutkunders tidsystem via kommunikations programmet TimeSpot Web eller TimeSpot QML.

För flexibilitet i både installation och drift har vi bland annat:

 • Lång livslängd då ingående komponenter håller industristandard
 • Anpassningsbara frågor i pekskärmen
 • Programladdning över nätet
 • Kommunikation i LAN- eller Webmiljö.
 • Wi-Fi (trådlöst), PoE (Power over Ethernet), 3G-modem
 • Valbarhet för magnetkort, RFID, fingeridentifiering, streckkod
 • 2 500 transaktioner per sek möjligt i samma nät
 • Vid LAN-kommunikation sparas upp till 10 000 stämplingar vid strömavbrott

Design

TimeSpot terminalerna skall fungera bra för användarna. För oss innebär det att de ska vara snygga att se på samt självinstruerande och lätta att använda. Företagens varierande miljöer och registreringsbehov skall kunna tillgodoses genom någon av våra olika modeller. Våra terminaler är så attraktiva att återförsäljare ofta får positiva kommentarer vid kundpresentationer. Bland annat genom:

 • TFT-teknik med resistiv pekskärm med läsbarhet från sidan
 • Vi har haft större display än konkurrenterna sedan 1999
 • Återförsäljare och slutkund kan få möjlighet att välja utförande och färg.
 • Vår fokus är Användarvänlighet. Intervjuer med anställda visar på att de uppskattar våra terminalers stora display, pektekniken, det tilltalande utseendet, att de fungerar år efter år samt att inga stämplingar tappas vid nätavbrott

För att underlätta för våra återförsäljares kunder tillhandahåller vi “Guiden för bekväm tidregistrering”och en utbildningsfilm. “Guiden” finns i bl a edtioner för RFID, PoE, Varför tidterminaler och Fingeridentifiering

Tillförlitlighet

Våra terminaler och program finns i för våra användare personalkritiska system. Tidterminaler skall alltid fungera. De ska inte gå sönder. De ska även ha lång livslängd. För att säkerställa detta har vi bland annat en egen produktions- och kvalitetstest. Vi har även dygnet-runt-service, 24/7, som ingår i vårt supportavtal.

 • 2-300 terminaler från 80-och 90-talet, som vi levererade från föregångaren till Time Terminal, Altema Tidsystem, användes fortfarande. Samma gäller givetvis de över 6 000 levererade sedan 1999
 • MTBF-värdet är lågt. Livslängd och kvalitet är vad vi är mest stolta över!
 • Reservdelar garanteras i vårt supportavtal under minst 7 år efter köptillfället
 • TimeSpot tidterminaler är CE-klassade. De kan hålla IP-klassen 65 för svårare miljöer.
 • ISO 9001 och 1401 är de rutiner vi arbetar efter.
 • Vi är anslutna och betalar till El-Kretsen för framtida destruktion av elektronik och hölje. Därmed kan våra produkter exporteras inom EU samt användas av offentlig verksamhet. Vi är även medlemmar i arbetsgivarorganisationen Svenska IT- och Telkomföretagen och följer deras etiska anvisningar

MTBF, Meantime between failures

Felfrekvens senaste åren för terminalernas elektronikkomponenter i c:a 6 000 levererade terminaler

Terminaltyper Tillverkningsår Antal levererade Fel 2008 Fel 2009 Fel 2010 Fel 2011 Fel 2012 Fel 2013 Årlig felfrekvens
TimeSpot® 10 2000-2005 1800 4 3 7 7 10 6 0.34%
TimeSpot® 30 2005-2008 1200 6 2 6 7 11 6 0.53%
TimeSpot® 15 2007- 260 3 2 4 2 11 4 1.67%
TimeSpot® 35 2008- 1500 2 2 4 4 3 3 0.2%
TimeSpot® 37 2011- 360 0 1 1 0.19%
TimeSpot® 40 2011- 800 0 8 4 0.5%