Tillval

Informationstavla
Hållare med snabbinstruktion som placeras ovanför tidterminalen.
Prod. nr. 1101


Hållare/förvaringsfack
För placering vid tidterminalen.
Prod. nr. 1103.
Ändringsmeddelanden
Paket om fem block à 50 sidor.
Prod. nr. 1102
Används vid felaktig in-/utstämpling eller då terminalen varit ur funktion.


RFID-Tagg, röd
EM4102 och kompatibla
Prod. nr. 1104


RFID-Tagg, blå
Mifare
Prod. nr. 1105


Kombikort
Magnet + RFID
Prod. nr. 1106


Magnetkort
Prod. nr. 1107


Jojo för RFID-Tag
Prod. nr. 1108


Jojo med korthållare
för magnet- eller kombikort.
Prod. nr. 1109


Modem
Mobilt internet till terminaler. Utrustningen varierar.
Prod. nr. 1113


Magnetkortsläsare Magtek
Med enkelt läshuvud.
Prod. nr. 1127


Magnetkortsläsare Magtek
Med dubbla läshuvuden.
Prod. nr. 1128


Magnetkortsläsare Magtek USB
Med enkelt läshuvud. För löneadministratör.
Prod. nr. 1115


RFID-Läsare MX5C-EM USB
EM 4102. För löneadministratör
Prod. nr. 1117


RFID-Läsare MX5C-M2 USB
Mifare. För löneadministratör.
Prod. nr. 1118


RFID Kompaktläsare MF7
Mifare
Prod. nr. 1125


RFID Kompaktläsare GP20N
EM
Prod. nr. 1126


Streckkodsläsare
Prod. nr. 1119


RFID-Läsare Niscayah
Wiegand 26 bit
Prod. nr. 1122


POE-splitter
Överför ström och datasignaler via ethernetkabel.
Prod. nr. 1123


POE-injector
För platser utan ström eller för strömförsörjning via nätverk.
Prod. nr. 1124