Hur och varför vi driver TimeTerminal

TimeTerminal utvecklar och säljer tidterminaler under varumärket TimeSpot. Kunderna, oftast systemleverantörer, har utvecklat egna programvaror, som kommunicerar med våra terminaler.

Jag, chef i TimeTerminal, har haft motsvarande befattning i liknande företag i – Micronic handterminaler 10 år och Altema Tidsystem i 20. Övriga medarbetare i TimeTerminal har även de mångårig erfarenhet av tidterminaler och tidsystem.

Före start av företaget åren 1999 och 2000 identifierade undertecknad behovet av verksamheten påföljande sätt: ”Våra erfarenheter från 20 år med tidsystem visade på att tidterminaler var en lönsam investering för kunderna. Att deras personal och facket var positiva. Man upplevde effekten ”lika och rättvist”. Även om de flesta sköter sina tider blir det mera sant och korrekt när verksamheten har tidsystem och tidterminaler.

”Leverantörer av tidsystem har slutat att själva utveckla sina tidterminaler. Begränsade seriestorlekar har gjort detta för kostsamt. Det saknades ett företag med fokus på programutveckling och konstruktion av tidterminaler”.

Konklusionen av dessa utmaningar blev start av TimeTerminal. Första kunden blev Bravida Tid, som på den tiden hade mer än 50 procent av den svenska tidsystemmarknaden.

Svåraste beslutet under våra 11 år var om vi skulle använda pekteknik som alternativ till tangentbord. Att peka på display var en stor nyhet 1999 då vi konstruerade TimeSpot 10. Leverantörerna garanterade max tre års livslängd. I verkligheten är vi nu uppe i 14 år! Fördelarna att slippa tangentbord övervägde. – Mekaniken i tangeter slits och förorsakar reparationer. Till detta att få vara först i branschen tidterminaler med pekfunktion. Efter dessa 14 år har vi över 6 000 pekskärmar i drift. Där av 4-600 från våra första år början på 2000-talet!

Mars 2008 bytte vi namn från DisplayOnline Adductor Group AB till TimeTerminal Adductor Group AB. Samma organisationsnummer som tidigare. Även detta var ett svårt beslut. Men nu heter vi vad vi arbetar med. En klar fördel, eller hur?

Hög servicegrad ger kunder tillgång till helpdesk öppen 07.00 till 22.00 sju dagar i veckan. Om något händer skall kunderna nå oss även på udda tider. Serviceuppdrag skall starta samma dag vi tillfrågas. Kunderna får supportavtal med utbytesenheter och tidsbundna garantier.

Vi säljer till systemleverantörer och har direktkontakter med deras kunder för service och programuppdatering. Installation av tidterminaler har även gjorts av våra medarbetare på över 100 olika orter.

TimeTerminal finns till för att förverkliga våra återförsäljares önskemål om rationell tidregistrering och därmed en hög konkurrensförmåga.
Spännande utmaningar. Eller hur?

Vi finns även till för att upplysa om den extremt korta återbetalningstiden från användning av tidterminaler. Och inte minst paradoxen; Personal och fack talar inte om kontroll. ”Lika och rättvist” hör vi istället vid varje intervju med slutanvändare vilket finns att läsa i dokumentet: Fördelar med tidterminaler och vikten av rätt placering.

Vi har en god ekonomi

Vi är ett av 2,5 % svenska företag som har ekonomisk rating AAA.
Investeringar i produktutveckling uppgår till c:a 20 miljoner, där kostnaderna är helt avskrivna och inte är bokförda bland tillgångar i TimeTerminals bokslut.

Hans Hindersson VD, juli 2015