Kvalitetssäkring av TimeTerminal och TimeSpot® tidterminaler.

Om Tillförlitlighet

Varje företag har en eller flera egenskaper man är extra stolt över. I vårt fall är det kvalitet och tillförlitlighet. Att terminalerna fungerar år efter år. Att äldre kunder i en eller annan form ger sin uppskattning av terminalernas livslängd. Se nedan för MTBF.

CE-normer

Vi följer bestämmelserna för CE-märkning och våra terminaler har godkänts av ett oberoende testföretag.

IP 65

Modellerna TimeSpot® 40 och 35 är IP 65-klassade. Innebär att de är skyddade för vatten, ånga, damm m.m. Återvinning av tidterminaler enligt Naturvårdsverkets regler. Vi är medlemmar i El-Kretsen och REPA. Innebär att vi betalar en viss avgift per terminal i samband med tillverkningen. Detta för att få tillgång till destruktion av elektronik och mekanik enligt de regler Naturvårdsverket anvisat.

Programutveckling

Miljöerna är inbäddade system och PC Verktygen är C, Python, Lua samt för webbapplikationer HTML, CSS, JavaScript, Ajax, Rest. m fl Principiellt arbetar vi med fria verktyg och verkar för öppen källkodscommunity.

Programtest

Terminalerna testas mot aktuell leverantörs tid- och kommunikationsprogram

  • TimeSpot-terminalerna monteras i egen regi. Vid infästning eller annan hantering av kretskort skyddas komponenterna mot statisk elektricitet
  • Efter laddning av program testas detta såväl till funktion som vad gäller kommunikation
  • Webb- eller IPadress appliceras om önskvärt.
  • Individuell långtidstest på samtliga terminaler.
  • Terminalen förpackas i kraftiga kartonger med stötskydd.

Helpdesk, support- och serviceavtal

Vi har serviceansvar 7/24. Innebär att vi personligt besvarar sevicesamtal alla dagar från 07.00 till 22.00. Under natten tar vi emot samtal, som besvaras påföljande morgon. Rättning av eventuella programfel skall påbörjas inom 5 timmar. Reparationer av terminaler till avtalskunder skall ske inom 3 dagar från ankomsten. Kunder har tillgång till låneterminaler.

Terminaler, service

Bokföring av felorsaker. Därefter reparation, test, inbränning, leverans tillbaka till avtalskund inom 3 dagar.

Projektstyrning

Projektplanering i tillämpliga delar efter Trello eller Scrum.

Inköp underleverantörer

Vi sköter våra underleverantörer nästan lika bra som våra kunder. Vi vill att de löpande skall uppdatera oss om nyheter i sitt gebit och ha korta leveranstider. Flera av dem har vi haft affärsförbindelser med i över 20 år. Flerårsavtal med minimikvantiteter ger oss ”bästa inköpspris”.

Garantitider

Kostnadsfritt repareras all hårdvara inklusive komponenter under garantiåret. Ev programbuggar korrigeras även de utan kostnad.

Supportavtal.

Vi garanterar komponenter under minst 5 år inom ramen för våra Supportavtal.

Tillgång till komponenter under kommande år.

Vi garanterar komponenter under minst 5 år inom ramen för våra Supportavtal.

TimeTerminals möjlighet att fullgöra ekonomiska åtaganden

TimeTerminal har varje år sedan starten år 1999 haft en smärre vinst varje år. Utdelningen till moderföretaget 2-500 000 per år. Inga betalningsförelägganden har förekommit. Utvecklingskostnaderna, nu totalt 17 miljoner, har belastat boksluten samma år de uppstått. Därmed har vi inga aktiverade kostnader för vår utveckling. Vi har ett omfattande lager av delar till äldre terminaler att använda som reservdelar. Sedan 2011:s bokslut rankas vår ekonomi med AA och vi är därmed en av de 7,3 % av svenska företag, som har detta värde.

MTBF, Meantime between failures

Felfrekvens senaste åren för terminalernas elektronikkomponenter i c:a 6 000 levererade terminaler

Terminaltyper Tillverkningsår Antal levererade Fel 2008 Fel 2009 Fel 2010 Fel 2011 Fel 2012 Fel 2013 Årlig felfrekvens
TimeSpot® 10 2000-2005 1800 4 3 7 7 10 6 0.34%
TimeSpot® 30 2005-2008 1200 6 2 6 7 11 6 0.53%
TimeSpot® 15 2007- 260 3 2 4 2 11 4 1.67%
TimeSpot® 35 2008- 1500 2 2 4 4 3 3 0.2%
TimeSpot® 37 2011- 360 0 1 1 0.19%
TimeSpot® 40 2011- 800 0 8 4 0.5%

Till överst på sidan